ENGLISH    ESPAÑOL    CATALÀ

SISLtech, SOLUCIONS AVANÇADES

SISLtech proporciona solucions tecnològiques i de gestió en els següents àmbits:

Sistemes de control avançat per a l’optimització de processos i l’estalvi energètic a les plantes de tractament d’aigües residuals urbanes.

Sistemes de control avançat per a l’optimització de processos i l’estalvi energètic a les plantes de tractament d’aigües residuals urbanes.

Gestió integral de processos de codigestió anaeròbia de fangs i residus biometanitzables. Implementació de sistemes de control avançat per optimitzar la producció de biogàs i d’energia mitjançant cogeneració.

Disseny, desenvolupament i implementació de Sistemes d'Ajuda a la presa de Decisions (SAD) per al control, supervisió, gestió i optimització de processos.

SISLtech -  Xaloc 1, 2on pis – 08150 Parets del Vallès (Barcelona – Espanya)

Segueix-nos: