ENGLISH    ESPAÑOL    CATALÀ

Política de privacitat

 

Aquest lloc web pertany a la Sanejament Intel·ligent, S.L. (d’ara endavant, SISLTECH ), societat de nacionalitat espanyola amb NIF B17744970 i domicili social a AVINGUDA SANT JULIÀ, 241- 08403 de GRANOLLERS, i titular del domini www.sisltech.net i dels llocs web associats a aquests.

En virtut de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, SISLTECH us informa que les dades personals que ens pugueu facilitar per formalitzar els formularis i també a través de les adreces electròniques de contacte d’aquest web, així com les dades a què accediu mitjançant la navegació, consultes, sol·licituds o operacions fetes a través d’aquest web, seran incorporades a fitxers automatitzats, prèviament registrats a l’Agència de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de titularitat i tractats sota la responsabilitat de SISLTECH.

La recollida i el tractament automatitzat que fa SISLTECH de les dades personals que ens pugueu enviar a l’adreça electrònica de contacte que ofereix el web tindran l’única finalitat de donar resposta a les qüestions que ens plantegeu amb les vostres comunicacions i informar-vos dels temes sobre els quals ens transmeteu el vostre interès exprés.

Les persones físiques titulars de les dades podran, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades, mitjançant una comunicació escrita on indiquin l’actuació que sol·liciten i adreçada a info@sisltech.net.

En tot cas, SISLTECH informa que estan implantades les mesures de seguretat de caràcter tècnic i d’organització necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades personals i que permeten raonablement assegurar la protecció d’aquestes dades i evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i el tractament o l’accés no autoritzats, tot això d’acord amb el que preveuen l’article 9 de la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.

Aquest lloc pot contenir enllaços o referències a altres llocs web que nosaltres no controlem i en els quals, per tant, no és aplicable aquesta política de protecció de dades. Us aconsellem que llegiu les indicacions sobre aquesta qüestió que trobareu a totes les pàgines web que visiteu. Passareu a ser l’únic responsable de les connexions a aquestes pàgines.

 

Avis Legal

 

Les dades identificadores del responsable del lloc web són les següents: la Sanejament Intel·ligent, S.L. (d’ara endavant, SISLTECH ), societat de nacionalitat espanyola amb NIF A-08.000.234 i domicili social a AVINGUDA SANT JULIÀ, 241- 08403 de GRANOLLERS.

L’accés i l’ús del lloc web de SISLTECH atribueix a qui ho fa la condició d’“usuari” que accepta plenament i sense reserves aquestes condicions generals, a més de les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i condicions del lloc web.

 

Condicions generals d’ús del lloc web

 

Objecte

 

Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent-hi l’accés, la creació, l’edició, la modificació i la supressió) del lloc web de SISLTECH, inclosos els continguts i els serveis posats a disposició en aquest. Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web es considera “usuari” i, per tant, accepta sotmetre’s, de manera expressa, automàtica i voluntària, a les condicions generals vigents cada vegada que accedeixi al lloc web esmentat, i a les condicions particulars que li siguin aplicables, si escau.

SISLTECH es reserva el dret de modificar de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat d’un avís previ, l’estructura i el disseny del lloc web, i de modificar o eliminar els serveis o els continguts, a més de les condicions d’accés i ús del lloc web.

 

Ús

 

L’usuari és conscient i accepta que l’ús del lloc web s’efectua, en tot cas, sota la seva responsabilitat única. Està prohibit utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per a SISLTECH o qualsevol tercer. En utilitzar el lloc web, l’usuari es compromet a no practicar cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos o els drets de SISLTECH ni de tercers, o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedeixi, de qualsevol manera, utilitzar el lloc web normalment.

SISLTECH adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són completament fiables i que, per tant, SISLTECH no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i en els fitxers que contenen.

 

Drets de propietat industrial i intel·lectual

 

Tota la informació que conté el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades) és propietat de SISLTECH.

Els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts, elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen, en tot moment i amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tothom, a SISLTECH, inclosos qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i altres materials creats, editats o modificats per l’usuari. L’usuari no podrà utilitzar les marques registrades per SISLTECH, els noms comercials, els dissenys i el know-how, com tampoc cap altre signe distintiu de SISLTECH, sense el seu consentiment previ i exprés.

L’usuari no podrà modificar ni reproduir, parcialment ni totalment, aquesta informació sense el consentiment previ i exprés de SISLTECH. Amb caràcter enunciatiu però no limitador: 1) L’usuari no està autoritzat a suprimir, eludir, manipular el copyright ni altres dades identificadores dels drets de SISLTECH, ni tampoc cap altre mecanisme de protecció. 2) L’usuari no està autoritzat a desmuntar, descompilar ni invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del lloc web. Tota la informació del lloc web està protegida pels drets d’autor. La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest lloc web, la revenda, o la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de SISLTECH, donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment. Les marques (els signes distintius i els logotips) que apareixen en el lloc web són titularitat exclusiva de SISLTECH i estan degudament registrades o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus propietaris respectius i legítims.

 

Exclusió de garanties i responsabilitats

 

SISLTECH no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del seu lloc web. Especialment, SISLTECH no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços que conté aquest lloc web i que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. SISLTECH no respon ni dels continguts ni de l’estat dels llocs ni de les pàgines web esmentats, l’accés als quals, a través d’aquest lloc web, tampoc no implica que SISLTECH recomani o n’aprovi els continguts. SISLTECH no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o de l’ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui l’efectua. SISLTECH no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació. SISLTECH no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari, als fitxers o als documents que hi tingui emmagatzemats a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i els continguts del lloc web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del navegador.

 

Enllaços i llocs enllaçats

 

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre SISLTECH i el propietari del lloc o de la pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per part de SISLTECH dels seus continguts o serveis. En tot cas, SISLTECH es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o dels continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç.

Al lloc web de SISLTECH es posen a disposició de l’usuari, únicament per a la cerca i l’accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles a internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, enllaços o botons), que permeten que l’usuari accedeixi a llocs o portals d’internet pertanyents o gestionats per tercers (llocs enllaçats). SISLTECH no ofereix ni comercialitza per si mateixa o a través de tercers la informació, els continguts i els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, ni supervisa ni controla de cap manera els continguts i els serveis, ni tampoc cap material de cap naturalesa que continguin. En conseqüència, l’usuari assumeix de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través seu.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

 

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

SISLTECH i l’usuari renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona per a totes les qüestions que es puguin suscitar o qualsevol acció que es pugui exercir, derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts i respecte a la interpretació, l’aplicació, el compliment o l’incompliment del que aquí s’estableix.

 

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS DE COOKIES

 

Què són les cookies?

 

Les cookies són petits fitxers de dades que el servidor d'internet envia al dispositiu amb el qual et connectes a la web i que ens permeten conèixer, amb finalitats estadístiques i de millora del servei i adaptació d'aquest a les teves preferències, quin és el teu comportament quan navegues per la web. Les cookies s'associen únicament al navegador i no proporcionen per si mateixes dades personals. Les cookies no poden danyar el dispositiu i més són molt útils, ja que ens ajuden a identificar i resoldre errors.

 

Cookies de Google Maps.

 

Google Maps emmagatzema fins a quatre cookies: khcookie, NID, SNID i PREF. Utilitzem mapes interactius de Google, perquè creiem que proporcionen una forma útil per als nostres visitants per identificar les seves botigues més properes. Utilitzem les eines de Google Maps sobre la base que Google compleix amb la seva política de privacitat que es pot trobar en http://www.google.es/intl/es/policies/ i els seus termes de servei de Google Maps a http: //www.google.es/intl/es/help/terms_maps.html

 

Cookies de  Google Analytics.

 

Google Analytics és una eina gratuïta d'anàlisi web de Google que principalment permet que els propietaris de llocs web coneguin com interactuen els usuaris amb el seu lloc web. Així mateix, habilita cookies en el domini del lloc al que et trobes i utilitza un conjunt de cookies anomenades "__utma" i "__utmz" per recopilar informació de forma anònima i elaborar informes de tendències de llocs web sense identificar usuaris individuals.

Per realitzar les estadístiques d'ús d'aquesta web utilitzem les cookies amb la finalitat de conèixer el nivell de recurrència dels nostres visitants i els continguts que resulten més interessants. D'aquesta manera podem concentrar els nostres esforços en millorar les àrees més visitades i fer que l'usuari trobi més fàcilment el que busca. En aquesta web pot utilitzar la informació de la seva visita per realitzar avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònims, així com per garantir la continuïtat del servei o per realitzar millores en els seus llocs web. Per a més detalls, consulteu al següent enllaç la política de privacitat [http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/]

 

Com gestionar les cookies en el seu equip: la desactivació i eliminació de les cookies

 

Tots els navegadors d'Internet li permeten limitar el comportament d'una galeta o desactivar les cookies dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, es poden trobar instruccions al menú d'ajuda del seu navegador.

Si no accepta l'ús de les cookies, ja que és possible gràcies als menús de preferències o paràmetres del navegador, rebutjar-les, aquest lloc web continuarà funcionant adequadament sense l'ús de les mateixes.

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

Per a més informació sobre Internet Explorer premi aquí o com bloquejar, habilitar o permetre les cookies premi aquí.

Per a més informació sobre Chrome premi aquí.

Per a més informació sobre Safari premi aquí.

Per a més informació sobre Firefox premi aquí.

A través del seu navegador, vostè també pot veure les cookies que estan al seu ordinador, i esborrar segons cregui convenient. Les cookies són fitxers de text, els pot obrir i llegir el contingut. Les dades dins d'ells gairebé sempre està xifrat amb una clau numèrica que correspon a una sessió a Internet pel que moltes vegades no té sentit més enllà que la pàgina web que el va escriure.

 

Consentiment informat

 

La utilització de la present pàgina web per la seva banda, implica que vostè. Presta el seu consentiment exprés i inequívoc a la utilització de cookies, en els termes i condicions previstos en aquesta Política de Cookies, sense perjudici de les mesures de desactivació i eliminació de les cookies que vostè. pugui adoptar, i que s'esmenten a l'apartat anterior.

 

SISLtech -  Xaloc 1, 2on pis – 08150 Parets del Vallès (Barcelona – Espanya)

Segueix-nos: